12 KEAJAIBAN SHALAT TAHAJUD

posted in: Berita | 0

Sejarah telah mencatat bahwa Rasulullah Saw dan para sahabat selalu melaksanakan shalat tahajud. shalat tahajud adalah shalat yang sangat mulia. Keajaiban melaksanakan shalat tahajud telah tercatat dalam alquran. Ada beberapa keajaiban shalat tahajud seperti berikut ini:

1. Shalat Tahajud sebagai tiket masuk surga

Abdullah Ibn Muslin berkata “kalimat yang pertama kali ku dengar dari Rasulullah Saw saat itu adalah, “Hai sekalian manusia! Sebarkanlah salam, bagikanlah makanan, sambunglah silaturahmi, tegakkan lah shalat malam saat manusia lainnya sedang tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat.” (HR. Ibnu Majah).

2. Amal yang menolong di akhirat …

Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air, seraya mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka adalah telah berbuat baik sebelumnya (di dunia), mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah).” (QS. Az Zariyat: 15-18)

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang senantiasa bertahajud Insya Allah akan mendapatkan balasan yang sangat nikmat di akhirat kelak.

3. Pembersih penyakit hati dan jasmani …

Salman Al Farisi berkata, Rasulullah Saw bersabda, “Dirikanlah shalat malam, karena sesungguhnya shalat malam itu adalah kebiasaan orang-orang shaleh sebelum kamu, (shalat malam dapat) mendekatkan kamu kepada tuhanmu, (shalat malam adalah) sebagai penebus perbuatan buruk, mencegah berbuat dosa, dan menghindarkan diri dari penyakit yang menyerang tubuh.” (HR. Ahmad)

4. Sarana meraih kemuliaan …

Rasulullah Saw bersabda, “Jibril mendatangiku dan berkata, “Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena engkau akan mati, cintailah orang yang engkau suka, karena engkau akan berpisah dengannya, lakukanlah apa keinginanmu, engkau akan mendapatkan balasannya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kemuliaan seorang muslim adalah shalat waktu malam dan ketidakbutuhannya di muliakan orang lain.” (HR. Al Baihaqi)

5. Jalan mendapatkan rahmat Allah …

Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam, lalu melaksanakan shalat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikkan air di wajahnya. Juga, merahmati perempuan yang bangun malam, lalu shalat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikkan air di wajahnya.” (HR. Abu Daud)

6. Sarana Pengabulan permohonan …

Allah SWT berjanji akan mengabulkan doa orang-orang yang menunaikan shalat tahajud dengan ikhlas. Rasulullah Saw Bersabda,

“Dari Jabir berkata, bahwa nabi Saw bersabda, “Sesungguhnya di malam hari , ada satu saat yang ketika seorang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah memberinya, Itu berlangsung setiap malam.” (HR. Muslim)

7. Penghapus dosa dan kesalahan …

Dari Abu Umamah al-Bahili berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Lakukanlah Qiyamul Lail, karena itu kebiasaan orang saleh sebelum kalian, bentuk taqarub, penghapus dosa, dan penghalang berbuat salah.” (HR. At-Tirmidzi)

8. Jalan mendapat tempat yang terpuji …

Allah berfirman,

“Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.” (QS. Al-Isra’:79)

9. Pelepas ikatan setan …

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Setan akan mengikat kepala seseorang yang sedang tidur dengan ikatan, menyebabkan kamu tidur dengan cukup lama. Apabila seseorang itu bangkit seraya menyebut nama Allah, maka terlepaslah ikatan pertama, apabila ia berwudhu maka akan terbukalah ikatan kedua, apabila di shalat akan terbukalah ikatan semuanya. Dia juga akan merasa bersemangat dan ketenangan jiwa, jika tidak maka dia akan malas dan kekusutan jiwa.”

10. Waktu utama untuk berdoa …

Amru Ibn ‘Abasah berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah Saw, “Ya Rasulullah! Malam apakah yang paling di dengar?”, Rasulullah Saw menjawab, “Tengah malam terakhir, maka shalat lah sebanyak yang engkau inginkan, sesungguhnya shalat waktu tersebut adalah maktubah masyudah (waktu yang apabila bermunajat maka Allah menyaksikannya dan apabila berdoa maka didengar doanya)” (HR. Abu Daud)

11. Meraih kesehatan jasmani …

“Hendaklah kalian bangun malam. Sebab hal itu merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wahana pendekatan diri pada Allah Swt, penghapus dosa, dan pengusir penyakit dari dalam tubuh.” (HR. At-Tarmidzi)

12. Penjaga kesehatan rohani …

Allah SWT menegaskan bahwa orang yang shalat tahajud akan selalu mempunyai sifat rendah hati dan ramah. Ketenangan yang merupakan refleksi ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Allah Berfirman, “Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melewati malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka.” (QS. Al-Furqan: 63-64)

Keajaiban shalat tahajud sudah terbukti, maka bertahajudlah!

Mungkin masih banyak lagi keajaiban shalat tahajud yang mungkin terlewat dari tulisan ini. Yang pasti shalat tahajud merupakan shalat sunnah utama sebagai ibadah tambahan bagi kita.

Perlakuan Rasulullah Saw Kepada Anak-Anak Ketika Shalat

Perlakuan Rasulullah Saw Kepada Anak-Anak Ketika Shalat

posted in: Berita | 0
Tiada teladan terlengkap kecuali dari sosok Muhammad bin Abdullah. Beliaulah sosok yang memberikan contoh kepada umatnya dari bangun tidur hingga tidur lagi di sepanjang kehidupan. Teladan yang beliau lakukan, katakan atau setujui meliputi segala bidang kehidupan dan akan terus terpakai hingga akhir zaman.

Dewasa ini, kita sering melihat perlakuan aneh para orangtua terhadap anaknya ketika shalat. Meski menyertakan anak dalam shalat berjamaah di masjid merupakan hal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw, banyak kaum muslimin yang kurang memahami bagaimana memperlakukannya. Alhasil, perlakuan sebagian orangtua itu terkesan kasar dan membekas dalam diri anak sebagai ketidakbaikan.

Disampaikan oleh Syaddad bin Hadi, ketika itu Rasulullah mengimami shalat di siang hari –Dhuhur atau Ashar. Dalam shalatnya kala itu, beliau menyertakan salah satu cucunya –Hasan atau Husain. Syaddad kala itu turut menjadi makmum dalam shalat tersebut.

Dilanjutkan oleh Syaddad, “Nabi Saw meletakkan cucunya (di samping beliau), lalu beliau bertakbir.” Shalat pun didirikan. Kemudian, beliau melamakan salah satu sujud dalam rakaat tersebut. Disebutkan dalam hadits yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad ini, “Beliau melamakan salah satu sujudnya, sehingga aku mengangkat kepalaku.”

Maksudnya, Syaddad menganggkat kepala karena mengira bahwa Rasulullah sudah bangun dari sujud dengan suara yang lirih sehingga Syaddad tidak mendengar suara Rasul. Ternyata, Rasulullah Saw masih dalam keadaan sujud. Namun, “Aku melihat anak itu (cucu Nabi) tengah berada di atas punggung Rasulullah Saw.” Lantaran Nabi masih dalam keadaan sujud, Syaddad pun kembali ke posisi sujud seperti sedia kala.

Seusai shalat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw sebagaimana disebutkan dalam hadits yang dikeluarkan pula oleh Imam an-Nasa’i ini, “Wahai Rasulullah, dalam salah satu sujudmu tadi, engkau sujud dengan lama,” demikian kata sahabat. Lanjut mereka, “Sehingga kami mengira ada sesuatu yang terjadi. Apakah ada wahyu yang sedang diturunkan kepadamu?”

Jawab sang Nabi lugas, “Semua itu tidak terjadi,” akan tetapi, lanjut beliau, “anakku (cucuku) ini telah menaiki punggungku.” Jadi, itulah alasan mengapa baginda Rasulullah Saw melamakan salah satu sujudnya. Pungkas beliau menerangkan, “Sehingga aku tidak ingin memotongnya sampai ia puas.”

Begitulah kasih sayang Rasulullah Saw yang sempurna. Beliau amat memerhatikan kondidi psikis anak-anak, pun dalam shalatnya. Beliau betul-betul membuat perasaan anak-anak nyaman dengan perlakuan yang amat lembut.

Allahumma shalli ‘alaa sayyidina Muhammad wa ‘alaa aali Muhammad.

 

sumber @ kisah hikmah

Kapan Anak Perempuan Harus Mulai Kenakan Jilbab? | Quran Cordoba Penerbit Quran Indonesia

posted in: Berita | 0

Kapan Anak Perempuan Harus Mulai Kenakan Jilbab ?

Motivasi Quran Surah Al-Ahzab 33:59

“Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuan dan isteri-isteri orang mu’min “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supa mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Alloh adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,” (QS Al Ahzab 33:59).

“Siapapun wanita yang melepaskan pakaiannya (menampakan auratnya) bukan di rumahnya sendiri, maka Alloh akan merobek tirai kehormatannya (tidak ada penyelamat baginya),” (HR Ahmad, At Tabrani dan Al Hakim).

SEORANG gadis remaja berusia 15 tahun bertanya pada ibunya mengenai jilbab;

Anak : “Ibu, kenapa wanita muslim harus memakai jilbab?’

Ibu : “Pertama, memakai jilbab adalah kewajiban yang diperintahkan Alloh kepada wanita muslim. Kedua, di dalam Quran disampaikan bahwa selain untuk metutup aurat, salah satu tujuan jilbab adalah untuk menunjukan identitas atau ciri bahwa dia adalah seorang wanita muslim. Quran juga menyampaikan bahwa jilbab akan membuat wanita menjadi terhormat dan akan terjaga dari gangguan. Sesungguhnya Jilbab adalah salah satu bentuk penjagaan Alloh SWT terhadap wanita.”

Anak : “Temanku mengatakan bahwa dia lebih memilih hatinya dulu yang ‘dijilbab’. Dia juga mengatakan bahwa percuma memakai jilbab jika hati masih kotor dan masih suka bergunjing.”

Ibu : “Ketahuilah putriku, memakai jilbab, menjaga hati dan menahan diri dari gunjing adalah kewajiban yang semuanya itu wajib kita jalankan. Kita tidak bisa memilih salah satu dan mengabaikan yang lainnya. Menjalankan kewajiban yang satu bukan berarti menggugurkan kewajiban yang lain.

“Seorang yang memakai jilbab tentu mempunyai kewajiban untuk menjaga hati dan lisannya.

“Sebaliknya begitu pula dengan orang yang menjaga hati, dia tetap punya kewajiban untuk menahan !lisan dan menutup auratnya!”

Aplikasi Salaam

posted in: Berita | 0

Memperingati 1 Muharram 1435H, QuranCordoba.com (PT Cordoba International Indonesia) bersama Samsung Indonesia menghadirkan sebuah APLIKASI AL-QUR’AN DIGITAL DENGAN TASHIH RESMI – PERTAMA DI INDONESIA. Dinamakan SALAAM, sebuah aplikasi yang didedikasikan untuk kaum Muslimin dari Samsung Indonesia dan QuranCordoba.com yang telah mendapat sertifikasi tashih digital pertama di Indonesia dari Kementrian Agama Republik Indonesia. Sertifikasi atau tashih dalam aplikasi SALAAM memastikan konten di dalamnya terjamin dan dapat dipercaya, mencakup skrip khat Arab, transliterasi, terjemahan dan pedoman warna tajwid.

SALAAM menyediakan informasi dan alat untuk ibadah harian seorang Muslim menjadi lebih mudah dan menyenangkan, dengan berbagai macam fitur seperti Pengingat Waktu Sholat, Kalender Hijriah, Kalkulator Zakat , Alat Penunjuk Kiblat dan Panduan Doa.

Fitur-fitur Salaam:

1 . Al-Qur’an dalam format digital

 • Bersertifikat , isi Al -Qur’an sudah disertifikasi oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, termasuk skrip Arab, transliterasi , terjemahan dan pedoman warna tajwid
 • Termasuk pembacaan audio dari Al -Qur’an
 • Mushaf Al-Qur’an didukung oleh Qurancordoba.com, penerbit mushaf Al-Qur’an terkemuka di Indonesia yang telah menerbitkan banyak Al-Qur’an best seller di Indonesia dan Malaysia.

2 . Waktu Berdoa

 • Pengingat waktu sholat yang akurat berdasarkan lokasi Anda
 •  Menunjukkan waktu solat Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib dan Isya
 • Mudah untuk memilih pengaturan dan suara Azan

3 . Kalendar Hijriah

 • Melihat kalender Islam (Hijriah ) saat ini dan tanggal Masehi
 • Hari-hari besar Islam
 • Konversi tanggal dari Hijriah ke Masehi

4 . Kalkulator Zakat

 • Memudahkan Anda untuk menghitung Zakat

5 . Panduan doa

 • Berisi tentang langkah-langkah doa dan bimbingan kegiatan seperti Sholat, Wudhu, Tayammum, Mandi, dan Salaatul Janazah.

6 . Arah Kiblat

 • Mendeteksi arah kiblat secara otomatis

SALAAM mendukung OS Android dengan berbagai resolusi layar (240×320, 320×480, 480×800, 720×1280 , 1080×1920). Aplikasi ini telah diuji pada Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Note II, Samsung Galaxy S3, Samsung Note I, Samsung Galaxy W, dan Samsung Galaxy S3 Mini, Samsung Galaxy Ace 2, Galaxy Ace +, Galaxy Mini 2, Samsung Galaxy obrolan, dan Samsung Galaxy Y.

Download SEKARANG dan ajak teman dan keluarga untuk lebih dekat dengan Al-Qur’an dengan SALAAM QUR’AN …

Informasi lebih lanjut, klik https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.msci.aceh atau cari “salaam” di play.google.com

 

 

Ngobrol Santai Bareng Wakil Gubernur Jawa Barat H. Deddy Mizwar

posted in: Berita | 0

Bandung adalah kotanya orang kreatif, yang sebagian besarnya anak muda. Setiap saat, kegiatan kreatif bermunculan di kota kembang ini. Komunitas kreatif pun banyak, jumlahnya ratusan. Nah, pada hari Kamis (01/8/2013), teman-teman di PT. Cordoba Internasional Indonesia mendapat kesempatan  bertemu langsung dengan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 Bapak H. Deddy Mizwar yang juga merupakan seorang aktor dan produser senior Indonesia.

 

Di awal pertemuan beliau bercerita tentang kunjungannya ke Sukabumi, menceritakan budaya unik di salah satu daerah pedalaman Sukabumi, perjalanan di tempuh dua jam setengah dari Pelabuhan Ratu. Keunikan yang ditunjukkan tidak hanya dari cara bercocok tanam yang menanam padi hanya satu kali setahun – dengan alasan kasihan tanahnya seandainya dipaksa terus untuk menanam padi. Atap rumah mereka tidak mau memakai genting dengan alasan genting dari tanah, masa tanah musti ada diatas kepala kan hakikatnya tanah itu ada di bawah?

 

Di balik keunikan semuanya di sana terlahir ide kreatif yang bisa kita acungin jempol, dengan diciptakannya kompor yang dimodifikasi dengan blower CPU dan bahan bakarnya dari tetelan kayu, ranting, atau sampah secara kwalitas pembakaran tidak kalah dengan kompor gas yang notabene hasil teknologi canggih, dan kreatifitas kompor ini bisa lebih ekonomis karena bisa dengan gratis memanfaatkan tetelan kayu dan sampah yang jarang sekali orang memanfaatkannya.

Dalam obrolan santai yang berlangsung di ruang pertemuan rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Shabbany Shodaq selaku Direktur Utama PT Cordoba Internasional Indonesa, menambahkan satu lagi kekayaan kreatifitas yang ada di Jawa Barat khususnya di kota Bandung dari segi keagamaan dengan menghadirkan Al-Qur’an dengan konten kreatif yang pemasarannya telah sampai ke negeri jiran Malaysia. Mudah-mudahan ide kreatifitas dari tim qurancordoba.com ini dapat diwariskan sebagai sumbangan nyata pada peradaban. Aamiin.

1 15 16 17