Siaran Pers Kementerian Agama : Terkait Terjemahan ‘Awliya’ Sebagai ‘Teman Setia’, Ini Penjelasan Kemenag

posted in: Berita, Testimoni, Uncategorized | 0

Kata ‘awliya’ pada QS Al Maidah: 51 diterjemahkan sebagai ‘teman setia’ pada beberapa edisi terbitan Terjemahan Al-Quran yang beredar saat ini. Pgs. Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (LPMQ) Kemenag Muchlis M Hanafi menjelaskan bahwa terjemahan Al-Quran tersebut merujuk pada edisi revisi 2002 Terjemahan Al Quran Kementerian Agama yang telah mendapat tanda tashih dari LPMQ.
Hal ini ditegaskan Muchlis menanggapi beredarnya postingan di media sosial tentang terjemahan kata ‘awliya’ pada QS Al-Maidah: 51 yang disebutkan telah berganti dari ‘pemimpin’ menjadi ‘teman setia’. Informasi yang viral di media sosial dengan menyertakan foto yang memuat halaman terjemah QS Al-Maidah: 51 itu juga disertai keterangan yang menyebutnya sebagai ‘Al-Quran palsu’.
“Tidak benar kabar yang menyatakan bahwa telah terjadi pengeditan terjemahan Al-Quran belakangan ini. Tuduhan bahwa pengeditan dilakukan atas instruksi Kementerian Agama juga tidak berdasar,” tegas Muchlis.
Menurut Muchlis, kata ‘awliya’ di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 42 kali dan diterjemahkan beragam sesuai konteksnya. Merujuk pada Terjemahan Al-Quran Kementerian Agama edisi revisi 1998 – 2002, pada QS. Ali Imran/3: 28, QS. Al-Nisa/4: 139 dan 144 serta QS. Al-Maidah/5: 57, misalnya, kata ‘awliya’ diterjemahkan dengan ‘pemimpin’. Sedangkan pada QS. Al-Maidah/5: 51 dan QS. Al-Mumtahanah/60: 1 diartikan dengan ‘teman setia’.
“Pada QS. Al-Taubah/9: 23 dimaknai dengan ‘pelindung’, dan pada QS. Al-Nisa/4 diterjemahkan dengan ‘teman-teman’,” jelas Muchlis, Minggu (23/10).
Terjemahan Al-Quran Kemenag, lanjut Muchlis, pertama kali terbit pada tahun 1965. Pada perkembangannya, terjemahan ini telah mengalami dua kali proses perbaikan dan penyempurnaan, yaitu pada tahun 1989-1990 dan 1998-2002. Proses perbaikan dan penyempurnaan itu dilakukan oleh para ulama dan ahli di bidangnya, sementara Kementerian Agama bertindak sebagai fasilitator.
“Penyempurnaan dan perbaikan tersebut meliputi aspek bahasa, konsistensi pilihan kata atau kalimat untuk lafal atau ayat tertentu, substansi yang berkenaan dengan makna dan kandungan ayat, dan aspek transliterasi,” terangnya.
Pada terjemahan Kementerian Agama edisi perdana (tahun 1965), kata ‘awliya’ pada QS. Ali Imran/3: 28 dan QS. Al-Nisa/4: 144 tidak diterjemahkan. Terjemahan QS. Al-Nisa/4: 144, misalnya, berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir sebagai *wali* dengan meninggalkan orang-orang mukmin”.
“Pada kata *wali* diberi catatan kaki: wali jamaknya awliya, berarti teman yang akrab, juga berarti pelindung atau penolong. Catatan kaki untuk kata *wali* pada QS. Ali Imran/3: 28 berbunyi: wali jamaknya awliya, berarti teman yang akrab, juga berarti pemimpin, pelindung atau penolong,” jelas Muchlis.
Terkait penyebutan ‘Al-Quran palsu’ pada informasi yang viral di media sosial, Doktor Tafsir Al-Quran lulusan Universitas Al Azhar Mesir ini mengatakan, *terjemahan Al-Quran bukanlah Al-Quran*. Terjemahan adalah hasil pemahaman seorang penerjemah terhadap Al-Quran. Oleh karenanya, banyak ulama berkeberatan dengan istilah “terjemahan Al-Quran”. Mereka lebih senang menyebutnya dengan “terjemahan makna Al-Quran”.
“Tentu tidak seluruh makna Al-Quran terangkut dalam karya terjemahan, sebab Al-Quran dikenal kaya kosa kata dan makna. Seringkali, ungkapan katanya singkat tapi maknanya padat. Oleh sebab itu, wajar terjadi perbedaan antara sebuah karya terjemahan dengan terjemahan lainnya,” paparnya.
Terkait kata atau kalimat dalam Al-Quran yang menyedot perhatian masyarakat dan berpotensi menimbulkan perdebatan, Kemenag menyerahkan kepada para ulama Al-Quran untuk kembali membahas dan mendiskusikannya. Saat ini, sebuah tim yang terdiri dari para ulama Al-Quran dan ilmu-ilmu keislaman serta pakar bahasa Indonesia dari Badan Bahasa Kemendikbud, sedang bekerja menelaah terjemahan Al-Quran dari berbagai aspeknya.
Mereka itu, antara lain: Prof. Dr. M. Quraish Shihab, Prof. Dr. Huzaimah T Yanggo, Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, Dr. KH. A. Malik Madani, Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, Dr. Muchlis M Hanafi, Prof. Dr. Rosehan Anwar, Dr. Abdul Ghofur Maemun, Dr. Amir Faesal Fath, Dr. Abbas Mansur Tamam, Dr. Umi Husnul Khotimah, Dr. Abdul Ghaffar Ruskhan, Dr. Dora Amalia, Dr. Sriyanto, dan lainnya.
“Teks Al-Quran, seperti kata Sayyiduna Ali, hammâlun dzû wujûh, mengandung aneka ragam penafsiran. Oleh karena itu, Kementerian Agama berharap umat Islam menghormati keragaman pemahaman keagamaan,” urainya.
Kepada masyarakat, Muchlis berpesan bahwa dalam memahami Al-Quran hendaknya tidak hanya mengandalkan terjemahan, tetapi juga melalui penjelasan ulama dalam kitab-kitab tafsir dan lainnya.

*Humas Kemenag RI*

Sumber : https://www.kemenag.go.id/berita/417806/soal-terjemahan-awliy-sebagai-teman-setia-ini-penjelasan-kemenag

Info Sesi Kesepuluh, 100 Nama-nama yang beruntung dari 1000 yang mendapatkan Quran hafalan al-Hafidz

posted in: Berita, Kegiatan, Promo, Testimoni, Uncategorized | 0

Selamat bagi sahabat Quran Cordoba yang beruntung mendapatkan Quran Hafalan Al-Hafidz.

Kami share info terakhir 100 nama-nama yang beruntung dari 1.000 Sahabat Quran Cordoba yang mendapatkan Quran Hafalan Al-Hafidz :

NO NAMA NO. HP KOTA
901 Achmad Miftahul Huda 089502432XXX Bandung
902 Adi Putra 0895336302XXX Tangerang
903 Beti 081311106XXX Serpong
904 Ahmad Syadeli XXX Bandung
905 Ermila Diah Permatasari 081391318XXX Kalimantan Timur
906 Khairil amin 085396952XXX Makassar
907 Retnowati 081214114XXX Karawang
908 Siti bazlina 085277695XXX Aceh
909 Lyza 082364624XXX Aceh
910 Purwanti 082119344XXX Bandung
911 Rifki Rinaldi 0817206XXX Bandung
912 Wiji purniawan 08986296XXX Bandung
913 Fatimah 085279232XXX Surakarta
914 Ibnu abdulah 089685805XXX Bandung
915 Herliyana 089692195XXX Banjarmasin
916 Nining 081382832XXX Tangerang
917 Nunuy 083807644XXX Bogor
918 Dewi 081220463XXX Bandung
919 Tati Setiawati 082118186XXX Bandung
920 Dinie indah yuliantie 085789941XXX Lampung
921 Abdullah 085753500XXX Bontang
922 Muhammad ma’ruf 085726621XXX Sragen
923 Muhammad Sochib 085943200XXX Kendal
924 Yusef Ramdani 08987136XXX Cililin
925 Wiwik Dwi Pratiwi 085216570XXX Bekasi
926 Budiansyah 085821284XXX Kalimantan Selatan
927 Martin 08977476XXX Cimahi
928 Cecep Munajatullah 085220971XXX Gunung Halu
929 EVI HAERYATI 0897845XXX Bandung
930 Sutisna 085721213XXX Bandung
931 Edy sumarlin 08979676XXX Bandung
932 Yati rika 081320128XXX Bandung
933 Nurlaela 082117586XXX Bandung
934 Nina 085659004XXX Bandung
935 Tine Ratna Poerwantika 0813210419XXX Bandung
936 Sofyan hadinata.Rumah XXX Parongpong
937 Alma ghaisani XXX Bandung
938 Pirngas 081910232XXX Bandung
939 Devi Ragilia 083867278XXX Bantul
940 Luluk 08995460XXX Bantul
941 ARIFINNANDA AULIYA ARDHI 081225452XXX Jakarta Barat
942 Ryan Salfarino 081328362XXX Yogyakarta
943 Sri Mumpuni 085659163XXX Bandung
944 Shandy briantoro 085230149XXX Sulawesi Barat
945 Zuhaldi Firdaus 081350102XXX Samarinda
946 Tetty sobariah XXX Bandung
947 Ardita oktaviana 0838753386XXX Bekasi
948 mimin dwi lestari 085313373XXX Jakarta Timur
949 Syafei 082348585XXX Makassar
950 Nur annisa nurannisha 085759592XXX Cimahi
951 Juliyanti 081281326XXX Aceh
952 Budhi Santoso 085743090XXX Yogyakarta
953 Nida Fariza Maulanisa 081222275XXX Bandung
954 Sadi saputra 082388581XXX Riau
955 Said almuhajir 085213772XXX Riau
956 Ratna indah 08112225XXX Bandung
957 Enny Rusmala 085694806XXX Bandung
958 JAMAL MIRDAD 085876128XXX Bekasi
959 DINISYAHIDAHLIDINILLAH 089654025XXX Cililin
960 Husnul Huda 081216368XXX Surabaya
961 WIDYA SARI ARIANI 085317296XXX Bandung
962 Isya assyidda 085600293XXX Semarang
963 Adi Sutrisno 089694206XXX Pontianak
964 Ardian oktobrima 085625096XXX Surakarta
965 Yeni Rahman 089694164XXX Jl. Arteri supadio
966 Ratih Sri Wuriastuti 081329353XXX Semarang
967 Imam Abdullah 085654523XXX Kubu Raya
968 Ema 087774300XXX Jakarta Timur
969 Desi Loviana 085787280XXX Pontianak
970 Auditya Meidianto 085750760XXX Pontianak
971 Ita Rositayati 081563116XXX Bandung
972 Ade S 085888249XXX Bandung
973 Azwan 081290363XXX Bandung
974 Nina 089676564XXX Bandung
975 Sumy 085262866XXX Bandung
976 Rama 087777306XXX Bandung
977 Deden 085794368XXX Bandung
978 Romlin 087722406XXX Bandung
979 Waris Supardi 082298014XXX Bandung
980 Ananda Ajeng 085693921XXX Bandung
981 M. Iqbal 089521971XXX Bandung
982 Rahyan Rizki 081297421XXX Bandung
983 Ibatulloh 081585150XXX Bandung
984 Suci 082114097XXX Bandung
985 Irwan Maulana 087825718XXX Bandung
986 Suprapto 081284379XXX Bandung
987 Roby Surya 082184070XXX Bandung
988 Imam Burhan 08567651XXX Bandung
989 Nurhasanah 089670972XXX Bandung
990 Oktavia Parliyanti 08974763XXX Bandung
991 Reni Nurlia 089639787XXX Bandung
992 M. Saipul Anwar 082298683XXX Bandung
993 Parhatin 081274497XXX Bandung
994 Dwi Handayani 085717464XXX Bandung
995 Istiqomah 083843397XXX Bandung
996 Mohammad Subairi 087849886XXX Bandung
997 Lusi 085863712XXX Jakarta Selatan
998 Ibnu Mahfuzh 081242565XXX Tebet
999 Nyimasdini 08158054XXX Jakarta Timur
1000 Estirosiana 085641057XXX Jakarta Timur

 

Bagi 100 nama yang tercantum silahkan menghubungi No. 081220660000  untuk mendapatkan info lebih lanjut.
Nama-nama berikutnya akan kami posting segera, pastikan sahabat-sahabat mengunjungi fanpage Quran Cordoba.

Barakallah..

Info Sesi Kesembilan, 100 Nama-nama yang beruntung dari 1000 yang mendapatkan Quran hafalan al-Hafidz

posted in: Berita, Kegiatan, Promo, Testimoni, Uncategorized | 0

Selamat bagi sahabat Quran Cordoba yang beruntung mendapatkan Quran Hafalan Al-Hafidz.

Kami share info kedelapan 100 nama-nama yang beruntung dari 1.000 Sahabat Quran Cordoba yang mendapatkan Quran Hafalan Al-Hafidz :

NO NAMA NO. HP KOTA
801 Dian Samudra 081210172XXX Jakarta Barat
802 sri utami 081297003XXX Bekasi
803 Ria Juariah 081290366XXX Bekasi
804 martini. 081905925XXX Jakarta Timur
805 Nama : hidayatul zuhria 081285426XXX Bekasi
806 Siti Zulaikha 081213447XXX Jawa Timur
807 Nurdin 087878446XXX Jakarta Timur
808 HASAN ASYHARI 085363755XXX Papua Barat
809 Ahmad Choironi 08170080XXX Jakarta Timur
810 Iwan Murdani 08888465XXX Bekasi
811 Armayadi nasution 081290008XXX Bekasi
812 Aidil 081519347XXX Bekasi
813 Andriani 081807838XXX Tangerang
814 Rosa Dewi Pribawati 085730099XXX Kediri
815 Nugroho 081319072XXX Bekasi
816 Hatma Wigati 089624445XXX Banten
817 WINI APRIANI 08978911XXX Bandung
818 Ratna Wahyu 085731062XXX Surabaya
819 Restu Diniyanti 085716144XXX Jakarta Barat
820 Kartika sugeng rahayu 08989877XXX Bekasi
821 Santi 081586979XXX Bekasi
822 Titi Suharti 085888839XXX Bogor
823 Muslihah 085249581XXX Kalimantan selatan
824 Ade irma 081388483XXX Bekasi
825 Sriyono 08129804XXX Jakarta Timur
826 Pajarudin 081314532XXX Bekasi
827 Arie fauziah 081386516XXX Jakarta Timur
828 Ulul azmi 085276595XXX Aceh
829 Fajriani ulfa firdaus 081284595XXX Depok
830 Amel 082277290XXX jl. Seimencirim kp.lalang Paya Geli
831 Sriyanti 085255505XXX Klasaman
832 Nidah 082352717XXX Kalimantan Timur
833 Wahyu nursyiam 085697715XXX JAKARTA bARAT
834 WIDA ADHITYA 085797294XXX Klaten
835 Muhamad Fahrul Rozi 085773056XXX Depok
836 Nama La Apu 082399666XXX Papua Barat
837 MuhammadAziz 089630214XXX Rawalumbu
838 Radinal Mubaris 08989030XXX Jakarta Timur
839 Maulana Syarifudin 085706362XXX Mojokerto
840 Rahman 085219948XXX Jakarta Barat
841 Rukhyat Sapuddin 085286228XXX Kalimantan selatan
842 Marwa 081248XXX Sorong
843 Ulfatun Najah 085694611XXX Tangerang
844 Uci Setiawan 085296992XXX Aceh
845 LISTIAWATI 087870003XXX Bogor
846 Mulyadi 085235599XXX Tuban
847 Nadilla 082299507XXX Tangerang
848 Adrian Hadi S 085743107XXX Madiun
849 Nofriyanti 082391634XXX Payahkumbuh
850 Amoy Azzahra 082385665XXX Solok
851 Zainudin MT 081310899XXX Bekasi
852 Milatia Safitri 89643042XXX Bekasi
853 Restu Diniyanti 085716144XXX Jakarta Barat
854 Dhani 082112720XXX Semarang
855 Afryani sadiah 085324202XXX Sumedang
856 MuslimatulAisyiyah 85706099XXX Gresik
857 Yaumil Amini 085781787XXX Tangerang
858 Tri kartika 087797090XXX Jatirahayu Barat
859 Mayasari 087771339XXX Banten
860 Sugiyanti 08170414XXX Yogyakarta
861 Rosdini Intan N 818405XXX Bekasi
862 Kusrinaldi 081294569XXX Jakarta Timur
863 HASBIALLAH 081286858XXX Jakarta Timur
864 ulumudin 085717985XXX Bekasi
865 FAZJERI 087788490XXX Bekasi
866 DianOktafianti 083806480XXX Jakarta selatan
867 David Apriyanto 08176077XXX Jakarta Timur
868 Dearesty Safirah 085714947XXX Semarang
869 MAKSUM 081372226XXX Bogor
870 irma munawaroh 085720590XXX Bogor
871 Dianto 08567781XXX Bekasi
872 Sarah Almira 085814332XXX Bekasi
873 ANDISUGANDI 085776776XXX Tangerang
874 Jupriyadi 085697412XXX Depok
875 Safaruddin 081355250XXX Makassar
876 Habib Nuraziz 085773322XXX Serang
877 Nur Farid 085740062XXX Jakarta selatan
878 Alldila kustiawan 081513372XXX Jakarta selatan
879 Michaeldharmawan 08567637XXX jalan utan kayu kampus al-manar
880 Elzamzami cory saputro 081287829XXX Sumatera Selatan
881 Sodikinferiyanto 081283372XXX Jakarta selatan
882 Devan Afrizon 085695878XXX Bekasi
883 Muhammad Rizki 08977771XXX Jakarta Barat
884 Indri Nur Apriyanti 081294463XXX Jakarat Timur
885 Ati Rahmawati 081320793XXX Ciamis
886 Yulia Ayuf 85697000XXX Bekasi
887 Achmad Sofyan 08567704XXX Jakarta
888 Erma Novalina 081286399XXX Bekasi
889 Turhamun 081316713XXX Jakarta selatan
890 Fitri Kumala Arum 085780066XXX Bekasi
891 Surjo Ganesha 0811169XXX Jakarta
892 Sugiarto ; 085697066XXX Bekasi
893 Rifqotunnisa 081517734XXX Bekasi
894 Dini Islami 085775486XXX Tangerang
895 cut mala 085946227XXX Tangerang
896 Hanif Aulia Rachman 08989785XXX Bogor
897 Wawansan 08980304XXX Bekasi
898 Dentin 08568209XXX Bekasi
899 Sri Fatmawati 089690495XXX Banten
900 Muthiah 087780007XXX Bekasi

 

Bagi 100 nama yang tercantum silahkan menghubungi No. 081519600939 untuk mendapatkan info lebih lanjut.
Nama-nama berikutnya akan kami posting segera, pastikan sahabat-sahabat mengunjungi fanpage Quran Cordoba.

Barakallah..

Info Sesi Kedelapan, 100 Nama-nama yang beruntung dari 1000 yang mendapatkan Quran hafalan al-Hafidz

posted in: Berita, Kegiatan, Promo, Testimoni, Uncategorized | 0

Selamat bagi sahabat Quran Cordoba yang beruntung mendapatkan Quran Hafalan Al-Hafidz.

Kami share info kedelapan 100 nama-nama yang beruntung dari 1.000 Sahabat Quran Cordoba yang mendapatkan Quran Hafalan Al-Hafidz :

NO NAMA NO. HP KOTA
701 Siti Syarifah 08122390XXX Bandung
702 Sodik nur ichwan 081347442XXX Putussibau
703 DedeYeye 085862618XXX Bandung
704 ALFI SARIPUDIN 08128703XXX Bogor
705 RozyYuswardi 085721435XXX Bandung
706 Srisudianti 087824890XXX Komplek KTSM
707 Jaka Arya Pradana 081221848XXX Bandung
708 Khoirunnisa 085794099XXX Sumedang
709 Joni Cahyadi 081351197XXX Kalimantan Barat
710 Efendi 08886360XXX Tasikmalaya
711 Jannati 085693606XXX Bekasi
712 Asmar 087885147XXX Bekasi
713 Windu Puja Santika 085695421XXX Bekasi
714 Herry Hermawan 085721777XXX Purwakarta
715 Nining kusniawati 081319545XXX Bekasi
716 IDA ROSIDA 085220924XXX Bandung
717 Nenden 085721641XXX Bandung
718 Muhammad rifaldi 085722566XXX Bandung
719 Nia Kurniati 08122466XXX Bandung
720 Srisudianti 087824890XXX Komplek KTSM
721 Fauzi ash shiddiqie 081910041XXX Bekasi
722 Muhajirin 081910103XXX Bandung
723 Diza fahlevi 087783055XXX Bekasi
724 Fitria Handayani 085695119XXX Jakarta Utara
725 Ipon Tarsidah 081572931XXX Bandung
726 Syaefulloh 081291404XXX Bekasi
727 Nurul Ulfah 082120083XXX Bekasi
728 Siti Sarah 087722754XXX Bandung
729 Emy Asriyah 085642337XXX Karang Anyar
730 hendra arif abidin 081351170XXX Lampung
731 DEVI DARMAN PUTRA 081276600XXX Pekan Bae
732 Iis 081222105XXX Bandung
733 Ai jamilah 085860675XXX Sukabumi
734 Rendra Baskoro S. 089629799XXX Bekasi
735 Shinta FN 08151881XXX Bekasi
736 Hendry 085607333XXX Yogyakarta
737 Fadhilah Ramdhani 081212209XXX Sukabumi
738 Wika 081809338XXX Bandung
739 Yogi 081281925XXX Sumedang
740 HAMID ABDUL GHANI XXX Cikarang
741 Entit Susilawati 085220888XXX Bandung
742 Hardi Susanto 085236074XXX Probolinggo
743 Heni hanifah 088802038XXX Bandung
744 Andi nurhayati 082115716XXX Bandung
745 Hadiyat 081320531XXX Bandung
746 Cicin syamsiyah 085603001XXX Bandung
747 Dimyat 089674106XXX Bekasi
748 Muhammad maulana darsono 081809779XXX Bandung
749 Rodiahwidyawati 08128558XXX Jakarta Timur
750 Doddi Setiadi 081322352XXX Cimahi
751 Rifqi Ikhwanuddin 089671378XXX Bandung
752 Mukhlishin lahuddin 085648106XXX Jombang
753 Dwi Nurul Hasanah 085222219XXX Bandung
754 Totok darmanto 081322397XXX Cimahi
755 Rizal Tanzil Rakhman 082120128XXX Bandung
756 Muhammad Irfan 083866354XXX Surakarta
757 Nindy astuti 083898195XXX Bandung
758 Sri Hanfitria Nuryatin 081932298XXX Bandung
759 Abdul Hasim 085224424XXX Desa Weradari
760 Dedi Rustandi,S.Pd 085324659XXX Desa Werasari
761 Aditia candra kusuma 08811210XXX Bandung
762 Agus faisal 085383787XXX Bandar Lampung
763 Irsa Laura P 081282593XXX Bekasi
764 Maryamah 081395417XXX Cimahi
765 Dedeh Rastam 081318408XXX Jakarta Selatan
766 Yani 081313701XXX Cimahi
767 BEBIE RACHMI UTAMI 081224698XXX Tasikmalaya
768 YULFA HENDRI 08129666XXX Jakarta
769 Dewi Mulyahati 081320224XXX Bandung
770 Noor Mislah 085216910XXX Depok
771 Fajrin 082317226XXX Lembang
772 Ani Lismawati 081220096XXX Tasikmalaya
773 Diki hendarsyah 085324923XXX Majalengka
774 Herny Rosmitawati 081511010XXX Bogor
775 UlfinaFirdausi 085785189XXX Blitar
776 Mustafa Umar 0816624XXX Bandung
777 Arief Rakhman Aji 085742318XXX Yogyakarta
778 Riyanti 08157933XXX Yogyakarta
779 Pudji Harijanto 085727469XXX Semarang
780 IBRAHIM 081362298XXX Medan
781 Bustami 085260319XXX Aceh
782 Eli rohmawati 085706756XXX Lamongan
783 Dadan 081312213XXX Bandung
784 Muh Alfian djafar 081227448XXX Yogyakarta
785 Tjok Mirah 0811299XXX Kudus
786 Muhammad faqih 085234428XXX Ngawi
787 Zulfa Mumtaza 081225961XXX Sukoharjo
788 Dani Atma Sumantri 085743675XXX Malang
789 HeniHandayani 081312283XXX Ciamis
790 Yusfa Reno 085782718XXX Bogor
791 Arini Syahadah 087703083XXX Jakarta Selatan
792 Encep 087723500XXX Bandung
793 ASEP SHOLIHIN 081315419XXX Bekasi
794 Lukmanul hakim 081809316XXX Cimahi
795 Mundiri 081315499XXX Jakarta Timur
796 bunda nau/rafa 087879845XXX Purwakarta
797 Daliyem 085708783XXX Yogyakarta
798 Eka Rachmawati 081573408XXX Bandung
799 Dea Putri Pradita 081809825XXX Bandung
800 Lokana Firda Amrina 0896 0126 1XXX Yogyakarta

 

Bagi 100 nama yang tercantum silahkan menghubungi No. 081220660000 untuk mendapatkan info lebih lanjut.
Nama-nama berikutnya akan kami posting segera, pastikan sahabat-sahabat mengunjungi fanpage Quran Cordoba.

Barakallah..

Info Sesi Ketujuh, 100 Nama-nama yang beruntung dari 1000 yang mendapatkan Quran hafalan al-Hafidz

posted in: Berita, Kegiatan, Promo, Testimoni, Uncategorized | 0

Selamat bagi sahabat Quran Cordoba yang beruntung mendapatkan Quran Hafalan Al-Hafidz.

Kami share info keenam 100 nama-nama yang beruntung dari 1.000 Sahabat Quran Cordoba yang mendapatkan Quran Hafalan Al-Hafidz :

NO NAMA NO. HP KOTA
601 Fitri Murniawati 085657095XXX Jakarta Timur
602 Risma 085771095XXX Bekasi
603 Siti Muyasaroh 089635258XXX Serang
604 Kuswanto 08983134XXX Jakarta Timur
605 Qurrota a’yun 081806421XXX Bekasi
606 Nunuk 02197330XXX Jakarta Utara
607 Sandra Dewi 085694074XXX Tangerang
608 Hamidah 085716186XXX Ciputat
609 ULFA UNNAJAH 081294382XXX Bekasi
610 Oki wahyuni 081296615XXX Bekasi
611 Nurotus Sa’adah 085814914XXX Bekasi
612 Slamet mulyono 082336840XXX Madiun
613 Wisnuwardoyo 081344763XXX Papua Barat
614 Asmi 085726202XXX Bekasi
615 Neng syifa aulia 085781085XXX Bekasi
616 Siti rahma 082238220XXX Papua Barat
617 Iman Sutarman 082119192XXX Tangerang
618 Estu sudrajat 0817861XXX Tangerang
619 Akhmad Faizal Akbar 085742187XXX Bandung
620 Khana Ratih 083871197XXX Jakarta Timur
621 Dewi 085740920XXX Pati
622 mujib amin 089672337XXX Karang Anyar
623 Rusda ulfa 085263232XXX Tangerang
624 Syadana 082366753XXX Aceh
625 Irfan Rizqi Prabaswara 082243903XXX Semarang
626 Aristiyani 081297242XXX Bekasi
627 Fitriyani 081275937XXX Pekanbaru
628 Muhammad Fajri 085216571XXX Purwakarta
629 Siti sofuro 089602873XXX Jakarta Timur
630 Wahyu 085755968XXX Banten
631 Fitri Basriyani 083808703XXX Tangerang
632 ferdi yusuf 08999271XXX Bandung
633 Reni windasari 085624022XXX Bekasi
634 Ahti Gustiani 085794023XXX Bandung
635 Ririn Marini 089690861XXX Banten
636 Desti Irawati 085624758XXX Bandung
637 Marwati 081310023XXX Bekasi
638 M. Fauzan Firdaus 089515563XXX Bekasi
639 Nasrudin nur isnaini 085729487XXX Progo
640 Saman 081807441XXX Bekasi
641 Yulis 085718377XXX Bandung
642 Imi rohimi 085711011XXX Bekasi
643 Pranoto 085710511XXX Jakarta Timur
644 Saeful Hadi 087824345XXX Bekasi
645 Suluri 081804126XXX Yogyakarta
646 Deny Novriansyah 089658163XXX Banten
647 Widyani Solihat 082111545XXX Banten
648 Nurhajiah 087888700XXX Jakarta Timur
649 Desi karlina 082283571XXX Riau
650 Bahariansyah Rizkia Hermanto 08982555XXX Banjarnegara
651 Siti warliyah 081310926XXX Tangerang
652 Emma elvina 08111171XXX Bogor
653 Sayyidah Raudatul Jannah 081239001XXX kekalik swadaya
654 Mufidatul chasanah 085714939XXX Surabaya
655 Faza 081298080XXX Jakarta Timur
656 Irpan Nurdiana 085797983XXX Cimahi
657 Yaumul Ahda R 085331233XXX PT. FUTURE MEDIA GATE
658 AL IZZUL MUNA 088215285XXX Kudus
659 Mawiyatul Fitri 085211022XXX Bekasi
660 Qonitah 085727857XXX Sukoharjo
661 Achmad Irsyad T, 08773180XXX Jakarta Selatan
662 Evan Yuniarto 081355840XXX Sulawesi Selatan
663 Khairul fahmi 089656260XXX Jakarta Utara
664 Aah Nurliah 081316370XXX Bogor
665 Alifa 088977998XXX Jakarta Selatan
666 Elzamzami cory saputro 081287829XXX Sumatera Selatan
667 Suma Jarmaji 08125857XXX Kalimantan Timur
668 Rinal satria anugrah 082111689XXX Bogor
669 Noerazizah itsnaeni sholehah 089654683XXX Kuningan
670 Minari 081515314XXX Ponorogo
671 Soraya Mayang Sari 0811985XXX Jakarta Timur
672 Asih setyo budi santoso 085865520XXX Surakarta
673 RAIS 08999083XXX Bekasi
674 Yuniar 08567219XXX Bekasi
675 Harfiani 081908794XXX Bekasi
676 Windina novia rizky 08999122XXX Bekasi
677 Dony Finaldi 085641017XXX Yogyakarta
678 Rohadatul Aisy binti Aliyudin 081285335XXX Banten
679 Danuri 081251591XXX Kalimantan Selatan
680 Ari karmana 089615252XXX Bandung
681 Gardi 085758084XXX Palembang
682 MuzakirRamadhan 081353664XXX Bekasi
683 fini 081298076XXX Jakarta Timur
684 Suhartini Amba 081934034XXX Jakarta Selatan
685 Rizqaria 085694943XXX Banten
686 Yogi Santoso 085786713XXX Banjarnegara
687 Althaff 087777376XXX Bekasi
688 Lukman hakim. 089603554XXX Jakarta Timur
689 Junaidi as 081290333XXX Bekasi
690 Fikri 081367567XXX Palembang
691 eneng rismawati 08562055XXX Sukabumi
692 Syifa Fauziah Syukur 089502419XXX Tangerang
693 Srimaryati 08129882XXX Bekasi
694 Deri Ahmad Sofari 089635978XXX Bekasi
695 MuhammadAlfariszi 085775904XXX Bekasi
696 Muhammad Fakhri 08561312XXX Bekasi
697 Rusmiyati 02199103XXX Bekasi
698 Lieswulandari 081294338XXX Bekasi
699 Bambang Adi Hapseno 085694467XXX Blitar
700 Tajuddin 081311224XXX Jakarta Timur

 

Bagi 100 nama yang tercantum silahkan menghubungi No. 081519600939 untuk mendapatkan info lebih lanjut.
Nama-nama berikutnya akan kami posting segera, pastikan sahabat-sahabat mengunjungi fanpage Quran Cordoba.

Barakallah..

Info Sesi Keenam, 100 Nama-nama yang beruntung dari 1000 yang mendapatkan Quran hafalan al-Hafidz

posted in: Berita, Kegiatan, Promo, Testimoni, Uncategorized | 0

Selamat bagi sahabat Quran Cordoba yang beruntung mendapatkan Quran Hafalan Al-Hafidz. Kami share info keenam 100 nama-nama yang beruntung dari 1.000 Sahabat Quran Cordoba yang mendapatkan Quran Hafalan Al-Hafidz :

NO NAMA NO. HP KOTA
501 Maman suryaman 08974944XXX Bandung
502 Gina Nidya R 085722905XXX Bandung
503 Peni novelia 089505456XXX Bandung
504 Ridwan fauzi R 08562320XXX Bandung
505 Saar mutiara XXX Bandung
506 Anisati zakiyah 083822573XXX Bandung
507 Yayu rahayuni 085795534XXX Bandung
508 Anne 089663847XXX Cimahi
509 Hadi Mustofa 085263050XXX Bukit Tinggi
510 Budiansyah 089629181XXX Kalimantan Selatan
511 Dori Sopiyandi XXX Bekasi
512 Dian mayasari 082240207XXX Bandung
513 Mela Mariana 081320636XXX Tasikmalaya
514 ADELIA 089660448XXX Kunningan
515 Lis Rosmiaty 081214137XXX Bandung
516 Lisihsanudin al-Hafizh 082218208XXX Padalarang
517 Titi warsiti 087879845XXX Bandung
518 Warsiti XXX Purwakarta
519 Gilang 087781690XXX Bandung
520 Haryadi XXX Depok
521 Dika Pratama 089672754XXX Bekasi
522 Armadodi 082113660XXX Bekasi
523 Maman Abdurahman 085717776XXX Sukabummi
524 Dina Mardi 082148126XXX Kapuas Hulu
525 Lia Mulyasari 08562123XXX Bandung
526 Aris indra 085795216XXX Bandung
527 Dedah XXX Bandung
528 Ludi r. utomo 08561178XXX Bekasi
529 Fery 085722931XXX Babakan surabaya
530 Dewi Febriani 08567712XXX Bogor
531 Erick 085220164XXX Bandung
532 Ihsan atamma 089662251XXX Bandung
533 Herna Maulana Yusuf 085861777XXX Sukabummi
534 RozyYuswardi 085721435XXX Bandung
535 Ibu dedeh 085294155XXX Bandung
536 Aat atikah 0853169316XXX Bandung
537 Aditya 081225458XXX Semarang
538 Yuni yulianti XXX Jatinangor
539 Widiyawati 081381447XXX Semarang
540 IMAN RAMDANI 081809676XXX Bandung
541 Moch Sya’ban Abdul Rozak 085220031XXX Bandung
542 Agus salim hasanudin 085222066XXX Bandung
543 Idris 085317296XXX Bandung
544 Sri Setiyowati 085864633XXX Palembang
545 Ani 083821177XXX Bandung
546 Sri rahayu 081395322XXX Bandung
547 Ima masunah 085724184XXX Cirebon
548 herry hermawan 085721777XXX Purwakarta
549 Nopi Lisnawati 081297246XXX Bekasi
550 Budi siswanto 082115516XXX Bandung
551 Yusuf indra 0818277XXX Banyumas
552 ika andriyani 081312616XXX Bekasi
553 Suwarno 082117787XXX Bandung
554 Edi Suratman 081808264XXX Bekasi
555 Ahmad muhammad 089605256XXX Bandung
556 Amiroh 081513116XXX Jakarta Timur
557 Dwi Siti Aminah 089642621XXX Bandung
558 Lita siti maesyaroh 085871615XXX Bandung
559 Ahmad toharudin 08156147XXX Bandung
560 Fitri indriatna 08156051XXX Bandung
561 Lia lestari 085320103XXX Sumedang
562 Suci nopianti 085322836XXX Bandung
563 Dea aprillia sukmara 085720287XXX Bandung
564 Linda yuliastuti 081286886XXX Jakarta Timur
565 Ridwan Nurdin Mufti 085220072XXX Bandung
566 Weny Endang Setyowati 081586220XXX Sukoharjo
567 NellyNovianti 085722715XXX Binong Selatan
568 Tedi Trikoni 08999373XXX Bandung
569 CHAIRUDDIN 081310452XXX Bekasi
570 Wira Wijaya 085695712XXX Cimahi
571 Diyana Firdiansyah 085797196XXX Garut
572 Muhammad yusuf 085315402XXX Cicalengka
573 Rina Rosdina XXX Bandung
574 Nurul abdul jaba XXX Bandung
575 Bambang tri saputra XXX Bandung
576 Pesona Indah Widodo Putri 085775158XXX Bekasi
577 Widi Gusti Muttaqin 081223092XXX Bandung
578 Yufida 081221886XXX Bandung
579 ENDI ANDOYO 08119859XXX Bekasi
580 kardiat sukarya 082120865XXX Bandung
581 Dian wulandari 081322267XXX Bandung
582 Siti nuraeni,  089631251XXX Lembang
583 Totok Suryono 08112006XXX Cimahi
584 Nurulekowati 085292446XXX Jakarta Timur
585 Rochmat Mansyur 085854727XXX Malang
586 Sudarman 085643514XXX Salatiga
587 Endang Dedih 081220099XXX Bandung
588 Sena 085793439XXX Bandung
589 Sri Ratnasari 082216885XXX Bandung
590 Kamal hidayat 081319273XXX Bandung
591 Ummu syiFaizahra 08111071XXX Bekasi
592 Ai kuspiati 085317077XXX Bandung
593 Sri nursani 082115586XXX Bandung
594 Nurpandilah 081546234XXX Jakarta Timur
595 Eko 081394459XXX Bandung
596 Putut Kuntoro Yuwono 087825240XXX Cimahi
597 Eka Setiyani 085692764XXX Bekasi
598 YAYA SUHAYA 08156011XXX Bandung
599 Anita rosmiati XXX Lembang
600 Ihsan atamma 089662251XXX Bandung

 

Bagi 100 nama yang tercantum silahkan menghubungi No. 081220660000 untuk mendapatkan info lebih lanjut.
Nama-nama berikutnya akan kami posting segera, pastikan sahabat-sahabat mengunjungi fanpage Quran Cordoba.

Barakallah..

Info Sesi Kelima, 100 Nama-nama yang beruntung dari 1000 yang mendapatkan Quran hafalan al-Hafidz

posted in: Berita, Kegiatan, Partnership, Promo, Testimoni | 0

Selamat bagi sahabat Quran Cordoba yang beruntung mendapatkan Quran Hafalan Al-Hafidz.

Kami share info kelima 100 nama-nama yang beruntung dari 1.000 Sahabat Quran Cordoba yang mendapatkan Quran Hafalan Al-Hafidz:

NO NAMA NO. HP KOTA
401 Sriyanti 085255505XXX Sorong
402 Azhim Thalib 085694819XXX Jakarta Selatan
403 Mulyadi 085235599XXX Jawa Timur
404 Nur Komari Eka 081291044XXX Bekasi
405 iis isnaeni 081380607XXX Bekasi
406 dinda yasmin 081806408XXX Bekasi
407 Fahrisa Mahdiati 081906249XXX Banten
408 Airahmawati 085861919XXX Sukabumi
409 Ayu Pangestu 081288230XXX Depok
410 Lusiana 089696220XXX Jakarta Selatan
411 Jupriyadi 085697412XXX Depok
412 Yaumil Amini 085781787XXX Banten
413 Nur mayasari 082185908XXX Jakarta Timur
414 Linda yulianti linday296@XXX Jakarta Utara
415 SLAMET KHUMAIDI 08997262XXX Tangerang
416 Itsnaini Bambang HN 085647280XXX Jawa Tengah
417 HASBIALLAH 081286858XXX Jakarta timur
418 Ade Sri Widani 085295292XXX Tasikmalaya
419 Suwarni 081333021XXX Jawa Timur
420 Ira 085733667XXX Surabaya
421 M.Ihsanudin 08174863XXX Jakarta Timur
422 Darmawan 085729873XXX Yogyakarta
423 Elfina rahmi 081212136XXX Jakarta Timur
424 Zaki Mujadid Yahya 087879350XXX Karawang
425 Nanang Mulyana 085222251XXX Kuningan
426 Isti Ayssha 089632482XXX Banten
427 Nengrini 087856477XXX Jawa Timur
428 Aurelia Ashifa 082299602XXX Villa Mutiara Gading
429 Ahmad johan 08993391XXX Bekasi
430 Qurthubi 081807394XXX Bekasi
431 Cucu rahmat 081322239XXX Bandung
432 Nurul Khotimah 087802007XXX Banten
433 Yani Muhammad Yamin 081285304XXX Jakarta Selatan
434 Mahfud 082339500XXX Bima
435 Gito Suwarno 08161675XXX Jakarta
436 Surjo Ganesha 0811169XXX Jakarta
437 YUSACH TAUFIK 085211500XXX Bekasi
438 Sulaiman t.s 085791817XXX Jakarta selatan
439 Lestari rizki arsanti 085817250XXX Bekasi
440 Widya 081350495XXX Kalimantan Timur
441 Yuyun Sri Wahyuni 081367128XXX Prabumulih
442 Hatma Wigati 089624445XXX Banten
443 Donny 081927774XXX Bogor
444 Aris 089607347XXX Banten
445 Fajriani ulfa firdaus 081284595XXX Depok
446 erni budiastuti 081584921XXX Banten
447 Salamah 08985612XXX Bekasi
448 Rosdini Intan N 0818405XXX Bekasi
449 Annissa maharani 081524317XXX Bekasi
450 Rame arisdi 085367930XXX Jakarta Timur
451 ARIPAN 085797223XXX Bandung
452 Wahidul Kholis Assaumi 081287495XXX Jakarta Timur
453 Maililah 08159620XXX Bekasi
454 Ade Iriand adefile8XXX Tangerang
455 Hanifatussholihah 085197199XXX jln pendidikan
456 Muhammad Rizki 085276088XXX Aceh
457 Isti Fatimah istifatimah.jtk13XXX Bandung
458 M Faqihus Syar’i 085212466XXX Jakarta Selatan
459 Siti Nurhalimah 089625595XXX Bekasi
460 Kartini Hamiddya. 081387159XXX Banten
461 Yuliani 085266502XXX Jakarta Selatan
462 Ropei 085692866XXX Banten
463 Muhammad hafiyyan 085777660XXX Pasar Rebo
464 Yulianti 082210784XXX Bogor
465 Wafa 089636863XXX Jakarta Selatan
466 Sutini 081310024XXX Bekasi
467 ArifPriyono 085780732XXX Bekasi
468 Agung Sedayu 081905046XXX Bekasi
469 Rini Andriyani 081281090XXX Bekasi
470 M. Syarief Hidayatulloh 085290679XXX Kendal
471 IzharIsmail 089677833XXX Kalimantan Timur
472 Dwi 08997176XXX Bandung
473 Uki fitriyati(mamah cahyo) 08989715XXX Bekasi
474 Dwi Fitriyani 085714766XXX Jakarta Timur
475 HUSNA KARIMAH 089670802XXX Jakarta Timur
476 Rizky Zain Nugraha 089632924XXX Banten
477 Putri Kusumawati 085810114XXX Jakarta Pusat
478 Rafli Zainudin 085780257XXX Tangerang
479 Belinda annisya putri 089612029XXX Bekasi
480 Sintia Balqis 081314480XXX Bogor
481 Sisi Marissa 085291454XXX Hongkong
482 Artiyah 081806613XXX Jakarta
483 Siti Ratnasari 089635307XXX Banten
484 Djoni siswoyo 082111433XXX Jakarta Barat
485 Christian Anggraeni 087877953XXX Bekasi
486 Ina isna saumi, 085715265XXX Jakarta Selatan
487 Elvina sanjaya 089505298XXX Banten
488 Noviana 085255984XXX Tangerang
489 Ike Mulyawati 087871096XXX Banten
490 Recha Ariska 082361816XXX Aceh
491 Masyitah 082348588XXX Jakarta
492 Munawaroh 081394127XXX Bandung
493 Mukhlis abdulsalam 085727498XXX Bekasi
494 Irma Nurmala Sari 08988510XXX Bandung
495 Hilyatul 089528810XXX Cimahi
496 Muhammad Farhan m.farhan32521XXX Tangerang
497 Putri handayani 089666913XXX Jakarta Utara
498 Fadli 081331242XXX Jawa Timur
499 Farida 08118982XXX Jakarta Timur
500 IDA NADIA SAUMI 085697537XXX Jakarta Selatan

 

Bagi 100 nama yang tercantum silahkan menghubungi No. 081519600939 untuk mendapatkan info lebih lanjut.

Nama-nama berikutnya akan kami posting segera, pastikan sahabat-sahabat mengunjungi fanpage Quran Cordoba.

 

Barakallah..

Info Sesi Empat, 100 Nama-nama yang beruntung dari 1000 yang mendapatkan Quran hafalan al-Hafidz

posted in: Berita, Kegiatan, Promo, Testimoni, Uncategorized | 0

Selamat bagi sahabat Quran Cordoba yang beruntung mendapatkan Quran Hafalan Al-Hafidz.

Kami share info keempat 100 nama-nama yang beruntung dari 1.000 Sahabat Quran Cordoba yang mendapatkan Quran Hafalan Al-Hafidz:

NO NAMA NO. HP KOTA
301 Rana Rusdiana 085310031XXX Cirebon
302 Ninda susanti 08561185XXX Bekasi
303 Zenal Muttaqin 089636796XXX Tasikmalaya
304 Zeni muhyidin 081221371XXX Bandung
305 Ima Masitoh 085324868XXX Garut
306 Wawan Setiawan 085721329XXX Cimahi
307 Iis Indrayani 085782678XXX Bogor
308 Lina Herlina 082121911XXX Bandung
309 Dian ratnaningrum 08158910XXX Bogor
310 Adi Purba 085863830XXX Ciamis
311 Ani Lismawati 081220096XXX tasikmalaya
312 Ellis 081317744XXX bogor
313 Fajrin 082317226XXX Bandung Barat
314 Muhammad maulana darsono 08180977XXX Bandung
315 Hedi Satriana 081214445XXX Bandung
316 Nia 08111590XXX Bogor
317 Asep Solihin 081315419XXX Bekasi Utara
318 Irma umi kulsum 082122926XXX Bogor
319 Mundiri 081315499XXX Jakarta Timur
320 Meisa fitri 082388430XXX Bukittinggi
321 Pipit 085219998XXX Jakarta
322 Gina Sugiarti 081226006XXX Bandung
323 Musholia murniati 087774803XXX Ciputat
324 Muhammad Nugroho Fihifdhillah 087881535XXX Jakarta Barat
325 Intan Suroiya W.H 085854375XXX Surabaya
326 Joko 08128072XXX Bekasi
327 Mustafa Umar 0816624XXX Bandung
328 Ryan Hermawan 08127866XXX Sumatera Selatan
329 Atik nur hidayah 085876128XXX semarang
330 Daliyem 085708783XXX Yogyakarta
331 Mimin Dwi Lestari 085313373XXX jakarta timur
332 Nuryanto 08995267XXX Jakarta Timur
333 Herdi Iswanto 085294951XXX
334 Herliyana 089692195XXX Kalimantan Selatan
335 Jubaedah 081284585XXX Bekasi
336 Dewi Faridah 081546821XXX Cimahi
337 Rany Purwanty 081320059XXX Jl.Kuningan
338 Fitri Ati 8176339XXX Jakarta Timur
339 Neng Yayu Purwanti 082316547XXX Cianjur
340 Sjahrul Darjanto 0811239XXX Bandung
341 Agus Kusuma 08122045XXX Bandung
342 Ramlah Setianti 085203044XXX Sulawesi Selatan
343 Ayunita Laily 08881425XXX Tasikmalaya
344 Murniati 08122027XXX Bandung
345 Ratna sundari 08978303XXX Bekasi
346 Dewi azizah sulaksana 085721179XXX Bekasi
347 Afrini Ramayanti 085728280XXX Surakarta
348 Haris teguh widianto 085728280XXX Sukoharjo
349 Heriyanto 085647315XXX Sukoharjo
350 Ningrum 085725605XXX Sukoharjo
351 Diah Ratih Anggraini 085729883XXX Surakarta
352 Fatimah 085691559XXX Jakarta Utara
353 Zainal abidin 083847403XXX Situbondo
354 Yulia nursetyawathie 089524761XXX Bandung
355 Gisya 087770281XXX Bogor
356 Alif 08122190XXX Bandung
357 Wini Tresnawulan 081394541XXX Palembang
358 Rahma 081380422XXX Kelapa Dua Wetan
359 Indah Mughniati 087722297XXX Bandung
360 Like kusumawati 08112211XXX Bandung
361 Ibu wina 085320366XXX Bandung
362 Anda 08977549XXX Majalaya
363 Ulfah Nuraini 087825236XXX Gunung Halu
364 Yadi supriadi 089513895XXX Sumedang
365 Siti nurhayati 89646448XXX Subang
366 Wawan Supriatna 083820132XXX Bandung Barat
367 Rudi nugraha 087725505XXX Bandung
368 Andrian Purnama Hadi 087825574XXX Bandung Barat
369 Tia Endah 085779753XXX Yogyakarta
370 Eneng rismawati 08562055XXX Sukabumi
371 Romli Bahari 087722188XXX Bandung
372 Dony Finaldi 085641017XXX Yogyakarta
373 Chepy perdana 082127579XXX Bandung
374 Tia Nurul 08976700XXX Bandung
375 Dimas Yamin 081573021XXX Depok
376 Mimin Mintarsih 082121470XXX Bandung
377 Siti Maskupah 085295311XXX Bandung
378 Bubun bunyamin 081809978XXX Bandung
379 Euis Eusin 08561348XXX Bekasi
380 Citra Mayasari Sukmara 085658603XXX Bandung
381 Whilly Fauzie 081214007XXX Cimahi
382 Robby Hardi 085608569XXX Cimahi
383 Yedi Rahmayadi 082226732XXX Bandung
384 Silmi Fadhilah Yusuf 087821590XXX Bandung
385 Imas Sumarni 081223835XXX Bandung
386 Dewi Purnamasari 081321411XXX Cimahi
387 Dwi nurhasanah kusmawati 082216765XXX Bandung
388 Dini Noviyanti 083820110XXX Bandung
389 Vicky Muhamad 081313508XXX Bandung
390 Heriza Arfie S.H 081223344XXX Bandung
391 Subanjar 081357655XXX Lamongan
392 Amanah quran 085255139XXX Bandung
393 Yanyan Cahyadi, 081322XXX Bandung
394 Nana Sutrisna 085222880XXX Majalengka
395 Zulfa Mumtaza 081225961XXX Sukoharjo
396 Mokh Dadan Supardan 081931205XXX Bandung Barat
397 Poeji 081220005XXX Cimahi
398 Ali Hanafi 081312485XXX Ciamis
399 Urifatul Chasanah 085704375XXX Malang
400 Sri Rahayu 081395322XXX Bandung

 

Bagi 100 nama yang tercantum silahkan menghubungi No. 081220660000 untuk mendapatkan info lebih lanjut.

Nama-nama berikutnya akan kami posting segera, pastikan sahabat-sahabat mengunjungi fanpage Quran Cordoba.

 

Barakallah..

Bagi-Bagi 1000 Al-Qur’an Hafalan Al-Hafidz

posted in: Berita, Kegiatan, Promo, Testimoni | 0

Alhamdulillah setelah disebar Jumat pekan lalu via whatsapp dan facebook, dari data yang masuk sudah ada 1000 sahabat Quran Cordoba pertama yang merespon dan mendapatkan al-Qur’an Hafalan al-Hafidz.

Terimakasih untuk antusias dari para pecinta al-Qur’an, bagi yang belum kebagian tungggu program kami selanjutnya segera…

Info yang beruntung mendapatkan al-Qur’an al-Hafidz akan kami posting Segera Hari ini 29 Februari 2016.

Pastikan sahabat-sahabat menggunjungi kami di Fanpage Quran Cordoba.

Semoga Berkah Selalu..

1 2