Empat Macam Model Manusia di Dunia

Di Dunia ini, apabila kita perhatikan terdapat empat macam model manusia di Dunia. Empat macam model manusia ini adalah :

1. Orang yang taat dan hidupnya bahagia.

2. Orang yang taat tapi hidupnya susah.

3. Orang yang ahli maksiat tapi hidupnnya bahagia.

4. Orang yang ahli maksiat dan hidupnya sengsara.

Bila anda berada pada nomor 1, itu hal biasa, karena Allah SWT berfirman :

“Barang siapa yang mengerjakan amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balsan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Quran Surat An Nahl : 97)

Bila anda berada pada nomer 4, ini juga hal biasa, karena Allah SWT mengatakan :

“Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” (Quran Surat Thaha: 124)

Adapun bila anda berada pada nomor 2, ini barangkali ada 2 kemungkinan :

– Boleh jadi Allah mencintaimu dan Dia ingin menguji kesabranu, kemudian mengangkat derajatmu. Seperti Firman Allah :

” Dan Sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” ( Quran Surat Al Bawarah : 155)

– Boleh jadi juga di dalam ketaatan Anda ada celah dan dosa yang tidak anda sadari hingga Anda terus menunda-nunda untuk bertaubat. Untuk itu Allah menguji Anda supaya Anda kembali kepada-Nya. Allah SWT berfirman: “Dan sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat (di dunia) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat); mudah-mudahan mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (Quran Surat As Sajdah: 21)

Namun bila anda berada pada posisi ke tiga, berhati-hatilah! Karena barangkali itu adalah istidraj.

Ini adalah posisi terjelek yang dihadapi oleh seorang manusia dan akibatnya sangat mengerikan. Azab dari Allah pasti datang jika anda tidak mengambil pelajaran dan taubat sebelum nasi berubah menjadi kerak.

Allah berfirman: “Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami-pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa”. (Al An’am: 44)

Allah berfirman: “Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman”. (Quran Surat Adz Dzariyat: 55)

Semoga Bermanfaat. Aamiin

Sumber : Tarbiyah Syakhsiyah Quraniyah ( Abdul Aziz Abdur Rouf, LC) 2006

Tinggalkan Balasan